görüntü

Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 1

Bu raporda iyi olma hali perspektifiyle önce gençlerin öznel iyi olma haline dair bulgular yaşamdan olan genel memnuniyet şeklinde ele alınacak, sonrasında da sırasıyla maddi durum, çalışma durumu, ev ve çevre, eğitim, sağlık, ilişkiler ve katılım alanlarında araştırma bulguları yansıtılacaktır. Çalışma gençlerin kent yaşamındaki durumlarını anlamaya yönelik olduğu için ilgili yazında ‘ev ve çevre koşulları’nın altında ele alınan kent, kentin imkânları ve kentten memnuniyet ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır. Gençlerin yaşadıkları kentin sunduğu olanakların yanı sıra, yaşadıkları kentlerde bulunan altyapı ve güvenliğe dair algıları da bulunmaktadır. Benzer bir şekilde katılım alanındaki üst başlığa gönüllülük de eklenmiş ve araştırmaya katılan gençlerin bu alandaki verileri aktarılmıştır.

Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 1’e ulaşmak için buraya tıklayın.

Yorum Bırakın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yüklendi