Gençlik Çalışması (Youth Work) Nedir?

Gençlik çalışması çok yönlü bir uygulamadır. Bu, gençlik çalışmasının tanımlayıcı özelliklerini belirlemeyi zorlaştırır. (Bkz. kaynak) Bazı ülkelerde “gençlik çalışması” nispeten iyi tanımlanmış, farklı bir uygulamadır. Diğer ülkelerde (özellikle güney Avrupa ülkelerinde), bu terim daha az bilinir ve tanımlanabilir genel bir gençlik çalışması kavramı yoktur. Bununla birlikte, tüm ülkelerde, aile ve okulun yanında, sözde “üçüncü sosyalleşme ortamı” nı şekillendiren farklı, ancak çeşitli sosyal ve eğitimsel uygulamalar alanı olarak gözlemliyoruz.

Gençlik çalışması, daha özelde; gençlerin gönüllü katılımları (istekli olmaları) yoluyla kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış, örgün, akademik veya mesleki eğitim ve öğretimlerini tamamlayan ve öncelikle gönüllü gençlik kuruluşları (gençlik dernekleri vb.) tarafından sağlanan planlı faaliyetler bütünü olarak tanımlanır. Gençlik çalışması, her şeyden önce gençlerin aktif ve gönüllü katılımına ve bağlılığına dayanan eğitimsel ve gelişimsel bir süreçtir. Genellikle yaygın öğrenme/sargın öğrenme metotları kullanılır. Gençlik çalışması tüm gençler içindir.

Birleşik Krallık’ta gençlik çalışması, gençlerin gayri resmi eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri bir ortam yaratma süreci olarak tanımlanır. Farklı gençlik çalışması türleri arasında merkez bazlı çalışma, bağımsız çalışma, okul bazlı çalışma ve din temelli çalışma yer alır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da gençlik çalışması, doğası ve tasarımı gereği eğlence, eğitim veya sosyal olanlar da dahil olmak üzere gençleri koordineli programlara dahil etmeyi amaçlayan herhangi bir faaliyettir.

Gençlik çalışmasının ilkeleri
• Gönüllü katılım (istekli olma)
• Ortaklık/iş birliği
• Tüm gençlere saygı
• Eşitlik ve kapsayıcılık
• Gençlerin güçlendirilmesi
• Gençlerin karar alma sürecine aktif katılımı

Gençlik Çalışmasının Faydaları Nelerdir?

Gençlik çalışması, tüm gençlerin yaşamlarına değer katar, kalıcı beceriler ve özellikler geliştirmelerine yardımcı olur ve özellikle savunmasız veya dezavantajlı olan veya okulda en çok zorlanan gençlerin yaşamlarını olumlu etkileyebilir. Güven oluşturmaya, rol modeller sağlamaya, yeni deneyimler açmaya ve gençlere aidiyet duygusu vermeye yardımcı olabilir.

Genç insanlar için;
Gençlik çalışması hem eğitici hem tatmin edici hem de eğlenceli, katılanlarla birlikte gelecek için daha fazla fırsat ve daha fazla seçenek var.

Topluluklar için;
Gençlik Çalışması, birlikte çalışan, topluluk ruhu oluşturan ve topluluklarının gelişiminde aktif bir rol oynayan yetişkinler ve gençlerle ilgilidir.

Toplum için;
Gençlik çalışması gerçek sosyal meseleleri ele alır, dezavantajla mücadele eder, demokratik yaşamı geliştirir.

Gençlik Çalışanı (Youth Worker) Kimdir?

Gençlik çalışanları, doğrudan gençlerle veya gençler için çalışan, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan bunu yaparken genellikle yaygın ve sargın öğrenme tekniklerini kullanan veya gençlik hakları alanında çalışan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanlarının görev aldığı aktivitelere göre farklı rolleri olabilir. Bunlar; kolaylaştırıcı, eğitmen, gençlik lideri, grup lideri, proje koordinatörü, irtibat kişisi vb.

Gençlik çalışanları, gençlik çalışması konusunda bilgi ve deneyim sahibi profesyonel kişilerdir, genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimlerinde çalışırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Yani gençlik çalışanlarının genç bir birey olması şartı yoktur. [1] Ayrıca gençlik çalışanları profesyonel (maaşlı/ücretli) çalışan olmalarının yanı sıra gönüllü olarak faaliyet yürütebilirler. Mühim olan nokta yürüttüğü çalışmaların gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.

youth-worker02
[1] Herhangi bir sivil toplum faaliyetinde gönüllü olarak görev alan gençler de bazen kendilerini gençlik çalışanı olarak tanımlamaktadırlar. Fakat, gençlik çalışanı olmanın en önemli kriteri yaptığınız faaliyetlerin gençlere yönelik olmasıdır. Örneğin, çevre, hayvanlar, doğa, teknoloji, çocuklar vb. konularda gönüllü çalışan bir gençseniz bu gençlik çalışanı olduğunuz anlamına gelmemektedir. Ayrıca gençlik çağını tamamladıktan sonra hala profesyonel/gönüllü olarak gençlere yönelik veya gençler için faaliyeteler yapıyorsanız gençlik çalışanı niteliğinizi kaybetmezsiniz.

Gençlik Çalışanlarının Görevleri

Gençleri katılımla meşgul etmek ve gençliğin kendini konumlandırmasına yardımcı olmak gençlik çalışmasının önemli bir yönüdür. Bir gençlik çalışanı, hayata geçireceği için bir “açılış/başlangıç” belirlemeli ve çeşitli paydaşlar aracılığıyla işin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklar bularak bunu gençler için bir fırsata dönüştürmeye istekli olmalıdır. Katılım yoluyla gençler kendilerini, güçlü yanlarını ve sınırlılıklarını bulabilmelidir. Katılım yoluyla gençler, ilişkisel deneyim ve yansıtıcı gözlem yoluyla sahip oldukları becerileri, bilgileri, tutumları ve değerleri öğrenebilecekler, bu da onları büyüme fırsatlarını ilerletmeye yönlendirecektir.

Gençlik Çalışanlarının Doğrudan Görevleri

• İletişim ve ilişkiler kurmak

• Temas kurduğu gençleri gruplar/açık etkinlikler ve ortak faaliyetler halinde bir araya getirmek

• Gençlerin etkinlik planlamasına (örneğin spor, sanat, açık hava vb.), proje geliştirmesine (topluluk, eğitim vb.), etkinliklerin değerlendirilmesine ve gözden geçirilmesine imkân sağlamak

• Gençlik sorunlarını tespit etmek, çözümü için çalışmalar yapmak ve gençlik haklarını savunmak, gençleri bu konularda eğitmek ve bilinçlendirmek

• Rehberlik etmek (kendini ve büyüme fırsatlarını bulma konusunda), talimat (öğretme ve yönlendirme), kişisel ve sosyal eğitim, rehberlik ve destek sağlamak

• Topluluk kaynaklarının, tesislerinin ve hizmetlerinin gençlere sunulmasına aracılık etmek

• Gençlik kuruluşunun/biriminin topluluk programlarını ve kaynaklarını yönetmek ve geliştirmek

Yüklendi