görüntü

Gençlik Politikalarında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Türkiye ve Finlandiya Örneği

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde ellisi 30 yaşın altında ve 20 milyonu da 14-30 yaş arasındadır. Ülkemizin umudu olarak görülen genç nüfus oranının bu kadar yüksek olması gençlik politikalarının önemini ön plana çıkarmaktadır. Ancak ülkemizde ciddi gençlik politikasının varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda ülke geleceğinin teminatı olarak gösterilen ve toplumun en dinamik bireyleri olan gençler hakkında ciddi politikaların yapılmaması önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlik ile ilgili politikalarda; gençlerin eğitimi, istihdamı, sosyal-kültürel gelişimlerinin yanı sıra en az bunlar kadar önem taşıyan bir diğer konu da gençlerin kendileri ile ilgili politikalara katılımıdır.

Avrupa Birliği, Avrupa düzeyinde önemli çalışmalar yaparak, belirlenen ortak politika hedeflerine ulaşabilmek için gençlik alanında üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirmeye, politikalar oluşturmaya ve uygulamaya teşvik etmektedir. AB üyesi olan Finlandiya, yaptığı çalışmalar ve uyguladığı politikalar ile gençlik politikaları konusunda sadece Avrupa değil tüm Dünya’da başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Finlandiya’da 1972 yılında Yerel Gençlik Yönetimi Kanunu ile başlayan gençlik politikası oluşturma süreci, 2017 yılında yapılan değişiklik ile güncel halini almıştır.

Finlandiya AB ülkeleri içinde gençlik politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında başarılı bir örnek olmasına rağmen literatür taraması yapıldığında Türkçe literatürde konuyla ilgili oldukça az çalışma olduğu görülmüştür. Çalışmada literatür ve mevzuat taraması yapılarak elde edilen veriler sonucunda gençlik politikalarında iyi örnek olarak gösterilen Finlandiya’nın, AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye’ye gençlik politikalarını oluşturmada ve gençlerin katılımı konusunda örnek olup olamayacağı tartışılacaktır.

Belgenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.

Kaynak:

Veli Ercan ÇETİNTÜRK *, Hülya KÜÇÜK**

* Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

** Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yorum Bırakın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yüklendi