Gençlik Çalışması Nedir?

Gençlik Çalışması Nedir?

Gençlik çalışması çok yönlü bir uygulamadır. Bu, gençlik çalışmasının tanımlayıcı özelliklerini belirlemeyi zorlaştırır. (Bkz. kaynak) Bazı ülkelerde “gençlik çalışması” nispeten iyi tanımlanmış, farklı bir uygulamadır. Diğer ülkelerde (özellikle güney Avrupa ülkelerinde), bu terim daha az bilinir ve tanımlanabilir genel bir gençlik çalışması kavramı yoktur. Bununla birlikte, tüm ülkelerde, aile ve okulun yanında, sözde “üçüncü sosyalleşme ortamı” nı şekillendiren farklı, ancak çeşitli sosyal ve eğitimsel uygulamalar alanı olarak gözlemliyoruz.
Gençlik çalışması, daha özelde; gençlerin gönüllü katılımları (istekli olmaları) yoluyla kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış, örgün, akademik veya mesleki eğitim ve öğretimlerini tamamlayan ve öncelikle gönüllü gençlik kuruluşları (gençlik dernekleri vb.) tarafından sağlanan planlı faaliyetler bütünü olarak tanımlanır. Gençlik çalışması, her şeyden önce gençlerin aktif ve gönüllü katılımına ve bağlılığına dayanan eğitimsel ve gelişimsel bir süreçtir. Genellikle yaygın öğrenme/sargın öğrenme metotları kullanılır. Gençlik çalışması tüm gençler içindir.

Birleşik Krallık’ta gençlik çalışması, gençlerin gayri resmi eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri bir ortam yaratma süreci olarak tanımlanır. Farklı gençlik çalışması türleri arasında merkez bazlı çalışma, bağımsız çalışma, okul bazlı çalışma ve din temelli çalışma yer alır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da gençlik çalışması, doğası ve tasarımı gereği eğlence, eğitim veya sosyal olanlar da dahil olmak üzere gençleri koordineli programlara dahil etmeyi amaçlayan herhangi bir faaliyettir.
Gençlik çalışmasının ilkeleri
• Gönüllü katılım (istekli olma)
• Ortaklık/iş birliği • Tüm gençlere saygı
• Eşitlik ve kapsayıcılık
• Gençlerin güçlendirilmesi
• Gençlerin karar alma sürecine aktif katılımı

Gençlik Çalışmasının Faydaları Nelerdir?

Gençlik çalışması, tüm gençlerin yaşamlarına değer katar, kalıcı beceriler ve özellikler geliştirmelerine yardımcı olur ve özellikle savunmasız veya dezavantajlı olan veya okulda en çok zorlanan gençlerin yaşamlarını olumlu etkileyebilir. Güven oluşturmaya, rol modeller sağlamaya, yeni deneyimler açmaya ve gençlere aidiyet duygusu vermeye yardımcı olabilir.
Gençlik çalışması hem eğitici hem tatmin edici hem de eğlenceli, katılanlarla birlikte gelecek için daha fazla fırsat ve daha fazla seçenek var.
Gençlik Çalışması, birlikte çalışan, topluluk ruhu oluşturan ve topluluklarının gelişiminde aktif bir rol oynayan yetişkinler ve gençlerle ilgilidir.
Gençlik çalışması gerçek sosyal meseleleri ele alır, dezavantajla mücadele eder, demokratik yaşamı geliştirir.