şirket profili resim

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Gençlik Ağı

İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam

Dernek Hakkında:

Argüden Yönetişim Akademisi, kaliteli yaşam ve sürdürülebilir gelecek için kurumlara duyulan güvenin geliştirilmesini görev edinen bir Vakıftır.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin “Yönetişimi toplumun her kesimine yaymak” vizyonuna uygun olarak gençlere yönelik ücretsiz bir eğitim programı uyguluyoruz: YÖN101 Eğitimi Programı. gençlerin iyi yönetişimi anlaması ve benimsemesi için deneyimlemeye dayalı 8 hafta / 36 saatlik eğitimin sonunda mezun olan arkadaşlarımızla Yönetişim Gençlik Ağını kurduk.

Yönetişim Gençlik Ağı, gençlerin sadece bir araya gelip iletişim kurabildiği bir platform olmayı değil, gençlerin yönetişimi geliştirmek amacıyla faaliyetler tasarlayıp uyguladığı bir platform olmayı hedefliyor.

Yönetişim Gençlik Ağının oluşumu 2019 Kasım ayında başlamakla birlikte resmi olarak 2020 Mayıs ayında ilk genel kurulunu yaparak kurulmuştur.


2021-2022 döneminde yönetişim kalitesinin gelişmesi amacıyla Yönetişim Gençlik Ağı gönüllüleri tarafından aşağıdaki projeler yürütülmektedir:

•Belediye Gençlik Meclislerinde Yönetişim Araştırması

• MT Programları için Yönetişim Eğitimi

• YÖN101 Eğitimi

• Dijital YÖN101 Eğitimi

• Yönetişim El Rehberi

• Tarımda Güven Araştırması

• Satışta Yönetişim 


Bugünün ve yarının liderleri olan gençler olarak biliyor ve inanıyoruz ki;

• İnsanlar özlemlerini gerçekleştirebilmek ve ortak risklerini yönetmek için kurumlar halinde organize oluyor.

• Yaşam kalitemizin gelişmesi ve sürdürülebilir gelecek için kurumların daha başarılı olmasına ihtiyacımız var.

• Paydaşlarının güvenini kazanabilen kurumlar ortak amaçları gerçekleştirmekte ve riskleri yönetmekte daha başarılı oluyor.

• İyi yönetişim ilkeleri olan ve toplumsal kültürümüzde çok önemli yer tutan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkililik, tutarlılık ve sorumluluk ilkeleri kurumların daha güvenilir olmasını sağlıyor.

Gençler olarak toplumun geleceğinin şekillenmesinde sorumluluk sahibi olduğumuzun farkındayız .Bu nedenle iyi yönetişim kültürünün gelişmesine destek olmak için projeler geliştiriyoruz. Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Gençlik Ağı olarak, kurumlara duyulan güvenin gelişmesi amacıyla çalışıyoruz.

Yüklendi