şirket profili resim

TUİÇ – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği

Dernek Hakkında:

TUİÇ – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği 2011 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren İstanbul’daki ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş sürecinde gerçekleştirdiği dört kuruluş istişare çalıştayı ile gençlerin demokratik kurumsallaşma yönünde yaptıkları örnek bir çalışma olmuştur. Kuruluş sürecini 2009’da yayımladığı ve o dönem 18 farklı üniversitede faaliyet gösteren uluslararası ilişkiler kulüp ve topluluklarının imza attığı “Ortak Deklarasyon” ile tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır.

Sosyal bilimler alanında farklı ülke ve üniversitelerde kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenleyen TUİÇ, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerindeki temsilcileri ile akademik çalışmalarına devam etmektedir. Sosyal bilimler alanında “Akademi Sokakta” yaklaşımı ile gençlere akademik yayın yapma ve çalışmalarını yaygınlaştırma imkânı sunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de ve yurtdışında üniversitelerde yer alan “Üniversite Temsilcileri” ile birlikte akademik çalışmaların ve sivil toplum faaliyetlerinin yaygınlaşması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve geniş kitlelere hitap etmesi anlamında faaliyet göstermektedir.

Gençlere araştırma, eğitim ve akademik çalışmalar ile ilgili destek olmayı temel misyonu olarak belirleyen TUİÇ, Türkiye’de 34 farklı üniversitede “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak Seminer ve Atölye Çalışması” düzenlemiştir. Seminer ve Atölye çalışmalarından alınan geri bildirimler sonucunda, akademisyen ve uzmanlarla yapılan röportajlardan oluşan “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak” kitabı 2013 yılında yayımlanmıştır. Yoğun talep ve ilgi üzerine 2021 yılında "Uluslararası İlişkilerci Olmak" kitabı olarak genişletilmiş üçüncü baskısı yayımlanmıştır. 

Türkiye’de akademik çalışmaların birkaç üniversite ile sınırlı kalmaması ve fırsat eşitliğini sağlamak adına TUİÇ kendisini “Anadolu Hareketi” olarak tanımlamıştır. Bürokratik vesayet ve onun doğurduğu oligarşik yönetime karşı net tavır alan alarak “Sivil İnisiyatif” temelinde çalışmalarını yürütürken “Demokratik Dönüşüm” modelini benimsemiştir. Geniş kitlelere hitap etme ve demokratik dönüşümü gerçekleştirme yolunda TUİÇ için en önemli değer “Non-Partisan” duruş olmuştur. Dış ilişkilerinde “Kamu Diplomasisi” perspektifinde hareket etmeyi tercih ederek Türk dış politikasında da kamu diplomasisinin sivil inisiyatiflere önemli alanlar açacağına ve demokratik dönüşümü hızlandıracağına inanmaktadır. Öğrenme ve bildiklerini paylaşmanın yaşam boyu sürdüğü gerçeğiyle TUİÇ “Hayat Boyu Öğrenme ve Bildiğini Aktarma” prensibine inanmakta, bu süreçte dijital araçların önemi ve gerekliliğinden yola çıkarak “Dijital Dönüşüm” modelini benimsemektedir.

Yüklendi