şirket profili resim

Trakya Sosyal Gelişim Ve Gençlik Derneği

Dernek Hakkında:

Derneğimiz 2019 yılı mayıs ayı içerisinde Tekirdağ ilimizin Malkara ilçesinde kurulmuş olup faaliyetlerine 2019 yılı ağustos ayı itibari ile başlamış bulunmaktadır.

Derneğimiz öncelikle Roman gençlerine ve kadınlara yönelik eğitim, istihdam ve sosyal gelişim çalışmaları yaparak, toplumun sosyal olarak gelişimini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Eğitim ve istihdam konularında öncelikli olarak kadınların ve gençlerin katılımı ve gelişimi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda belli alanlarda çalışma grupları kurularak çalışmalar yapılacaktır.

Bu gruplar başlıca “Spor, Gençlik ve Burs Araştırma Grubu”, “Aile Sosyal Gelişim Grubu” ve “İstihdam Araştırma Grubu” dur.

Spor, Gençlik ve Burs Araştırma Grubu’nun başlıca çalışmalar aşağıda verildiği gibi planlanmaktadır.

•Bulunduğu yerelde ve ulusal düzeyde ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi, 

•Yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde açılan spor, gençlik ve burs programlarını bularak öğrencileri bu programlardan haberdar edilmesi, 

•Bu programlarına nasıl başvuru yapılacağını öğretmek ve başvurularına yardım etmek, •Burs başvuruları olumsuz cevaplanan öğrenciler için alternatif kaynaklar üretmek. (Kurumlar dışında bireysel olarak yardımlar bularak öğrencilerin öğretimine devam etmesini sağlamak) 

•Bulunduğu yerelde ve ulusal düzeyde spora yatkın Roman gençlerin belirlenerek ilgili alanlarda gelişimleri için desteklenmesi, 

•Bulunduğu yerelde ve ulusal düzeyde spor aktivitelerinin takibi ve uygun aktivitelere katılım sağlanması,

Aile Sosyal Gelişim Grubu’nun başlıca çalışmalar aşağıda verildiği gibi planlanmaktadır.

•Bulunduğu yerelde yaşayan Roman ailelerin sosyal durumlarını belirleyecek saha araştırmaları yaparak ve sosyal ihtiyaçların belirlenmesi,

Bu çalışmaları yaparken; üniversitelerden, yüksek eğitim kurumlarından, Aile ve Çalışma Bakanlığı, bu bakanlığın il ve ilçelerdeki müdürlüklerinden, Türkiye Cumhuriyet’inin diğer bakanlıklarından, Avrupa Birliği destekleme kurumlarından ya da diğer uluslararası destek kurumlarından yardım ve destekler alınacaktır.

•Belirlenen sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler, konferanslar, seminerler düzenlemek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla gerekli makamları bilgilendirerek raporlar hazırlamak, 

•Rapor sunulan makamlar tarafından talep olması durumunda yapılacak çalışmalarda aktif olarak çalışma ve danışmanlık yapmak,

İstihdam Araştırma Grubu’nun başlıca çalışmalar aşağıda verildiği gibi planlanmaktadır.

•Bulunduğu yerelde araştırma yaparak iş gücünün belirlenmesi ve özgeçmiş dosyalarının hazırlanması, (Kişilerin çalışma özelliklerinin, yeteneklerinin ve yapabileceği öncelikli işlerin belirlenmesi) 

•Belirlenen iş gücün uygun çalışma alanlarının ve yerlerinin belirlenerek iş başvurularının yapılmasında yardımcı olmak, 

•Ulusal düzeyde açılan iş ilanlarının takibini yaparak uygun nitelikteki kişilerin yönlendirilmesinin yapılması,

•İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda uygun kursları gerekli kurumların yardımıyla açılarak, kişilerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak eğitilip, belgelendirerek istihdamını artırmak, 

•Kişilerin yeteneklerine uygun olarak el sanatları ve geleneksel sanat atölyelerinin kurularak gerek kültürel gerekse maddi olarak gelişimin sağlanması,

Gerekli durumlarda ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışma grupları oluşturulacaktır.

Bu çalışmalar süresinde diğer sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, uzmanlardan, devletimizin tüm resmî kurumlarından, yerel ve ulusal medya organlarından destek talep ederek daha hızlı çözümler üreteceğimize ve ihtiyaçlara dokunabileceğimize inancımız sonsuzdur.

Daha iyi bir gelecek için, daha umutlu bir gençlik için hep birlikte çalışmaya ve sorumluluk almaya sizleri de bekliyoruz.

Yüklendi