şirket profili resim

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği

Dernek Hakkında:

2018 yılında kurulan Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği (SURKALGIRDER) toplumsal değişimi ve dönüşümü sivil toplum odaklı ve hak temelli bir yaklaşım ile gerçekleştirmeyi hedefleyen bir örgüttür. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir topluma hep birlikte çözüm üreterek ulaşmayı sağlamak için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelde ve ulusalda farklı hedef kitleler ile birlikte yapılacak çalışmalar ile yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. SURKALGIRDER bütün çalışmalarını paydaşları ile birlikte planlayan ve karar veren, stratejik bakış açısıyla hareket eden bir tavır sergilemektedir. Sürdürülebilir sosyal etkiyi güçlendirmek ve kurumsal bir bakış açısıyla yenilikçi yaklaşım ile yerel ve ulusal sorunlara proaktif çözümler üreten bir kurum halinde çalışmalarını sürdürmeyi istemektedir.

Yüklendi