şirket profili resim

Sosyal Fabrika Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Sosyal Kalkınma amacı ile proje, tasarım ve uygulama alanında çalışmalar yapar!

Dernek Hakkında:

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri amaçlarına uygun olarak faaliyetlerine ve projelerini ele alır. İş birliği içerisinde bulunduğu kamu ve özel kurumlar a danışmanlık sağlar. Sosyal Fabrika Sürdürülebilir Kalkınma, Türkiye'deki gençlerin bilgi, beceri, olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesini sağlamak ve ayrıca Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından gençlik alanında alınan kararları yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Ana odak noktamız gençlik hakları ve kadın istihdamı ve çevre olduğu için, Tarım ve permakültür alanında Kuzey Adana kalkınma projesinin koordinatörüyüz, Ulusal Ajans ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse ediliyor, çok farklı olduğumuzu söylemekten gurur duyuyoruz. Konularla ilgili deneyim. Kuruluşumuz belediye, ilçe, vali ve farklı kuruluşlara destek ve danışmanlık yapmaktadır. Faaliyetlerimiz aracılığıyla sosyal becerilerini geliştiren ve işgücü piyasasında şanslarını artıran 18-30 yaş arası yaklaşık 150 yerel gönüllüden oluşan bir grubumuz var. Gençlerin aktif vatandaşlık, gençlik hakları, dijitalleştirme ve Avrupa birliği fırsatlarına nasıl dahil olunacağına dair atölye çalışmaları gibi çeşitli konularda çok sayıda atölye çalışması, eğitim kursu, gençlik Değişim Projesi ve yerel faaliyetler düzenliyoruz. Konuşma kulüplerinde, Doğa ve sanat film festivallerinde, Spor etkinliklerinde ve dezavantajlı kişilerin sosyal hayata adaptasyonunda aktif olarak yer alıyoruz. Avrupa gönüllülük hizmeti kapsamında ev sahipliği yaptığımız gönüllülerimiz ile düzenlediğimiz etkinlikler, yerel halkın bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Bu tür faaliyetler, genç işsizliğinin bazı bölgelerde yüksek seviyelere ulaştığı ülkemiz için çok önemlidir.

Yüklendi