şirket profili resim

Sivil Gençlik ve Kültür Derneği

Gençken başarabilirsin…

Dernek Hakkında:

Sivil Gençlik ve Kültür Derneği 2020 yılında yedi kurucu üye ile Bingöl’de kurulan ve ağırlıklı olarak gençlik çalışmaları yapmayı hedefleyen bir dernektir. Dernek ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetleri, eğitim, spor, ekolojik yaşam-organik tarım, insan ve hayvan hakları, göç ve mülteciler, kültür-sanat faaliyetleri, girişimcilik, kalkınma, turizm, proje yönetimi alanında gönüllüler, öğrenciler, öğretmenler, eğitmenler, akademisyenler, dezavantajlı gruplar (çocuklar, engelliler vs.) ve vatandaşlarımız için; hak temelli gençlik ve kültür odaklı bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Bu doğrultuda geniş bir çalışma alanına sahip olan derneğimiz gücünü gençlikten alan fakat sadece bu alanla sınırlı kalmayan ve hem yerel hem de ulusal birçok kurumla kolektif çalışmaya açık olan bir kuruluştur.

Yüklendi