şirket profili resim

Kapadokya Eğitim ve Araştırma Derneği

kevader@genclikdernekleri.org

Dernek Hakkında:

Kapadokya Eğitim ve Araştırma Derneği (Kevader); “Hayatları Değiştir Ufukları Aç!” sloganıyla 26.07.2019 tarihinde Nevşehir’de kurulmuştur. Eğitim, araştırma, kültür, sanat ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Derneğimiz çocukların, gençlerin, kadınların, yetişkinlerin ve toplumdaki dezavantajlı grupların sosyal,  kültürel, eğitim, sağlık  ve   spor  alanlarında çalışmalar  yürütmek, toplumdaki dezavantajlı grupların politikalarının iyileştirilmesinde katkıda bulunmak, çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli bireyler başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur. 

Misyonumuz

•Gençlerimizin ilgi, beceri ve kabiliyetlerine yönelik, kültür, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda yetiştirerek topluma kazandırmak,

•Gençlerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve dünya için önemli olduğunu göstermek,

•Her gencin Türkiye’nin ilerlemesi konusunda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,

•Ulusal ve uluslararası değerlerimizi üretip, geliştirerek küresel dünyanın oluşumuna katkı sağlamak

•Toplumumuzdaki bireylerin gençlerimize yönelik bilinçlerini olumlu yönde değiştirerek maddi manevi desteği için farkındalık oluşturmak, bu algıyı sürdürmek ve arttırmak.

Vizyonumuz

Gençlerimizin sürekli değişen ve gelişen dünyanın hızına uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gençlerimizin dinamik gücü ile küresel dünya da ortak ve kabul edilebilir değerler benimseyerek ve üreterek büyük bir ekip oluşturmaktır.

KEVADER olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız.


Yüklendi