şirket profili resim

Girişimci Gençlik Kulübü Derneği

Bir Sonraki İçin Yenilik Gerek!

Dernek Hakkında:

Derneğin amacı, girişimci aktif gençlerin Kültürel, Sosyal, Spor, Sağlık ve Sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik Kültür evleri kurmak, bunlarla ilgili her türlü projeler yapmak. Gençler, kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlılar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın, hoşgörü, saygı ve dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bilinçli birer birey olmalarını sağlamak, Girişimcilik ruhu ile çevremizde bulunan imkanı kısıtlı kadınlar, gençler, engelli bireyler ve tüm bireylere yönelik projeler üretmek ve topluma yararlı hale getirmeyi hedeflemek. Ülkemizin zengin tarihsel, kültürel, sosyal ve doğal değerlerini gençlere tanıtmak, gençlerin çevre ve ekoloji konularında bilinçlenmesini sağlamak, Gençlerin yeteneklerini eğitim yoluyla desteklemek, Engelli bireylerimize yönelik eğitim kursları, kültürel faaliyetler ve topluma kazandırmak adına projeler yapıp hayata geçirmek. Girişimcilik ruhu ile gençlerin mesleki işbirliklerini oluşturarak istihdam edilmesi için ilgili kuruluşlarla beraber çalışmak,ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Gençliğin iş yaşamına olduğu kadar toplumsal yaşama da başarılı bir şekilde katılmasına ve uyum sağlaması için, Gençlik projeleri, gençlik kişisel ve toplumsal gelişimi alanlarında faaliyet yürütecektir.

Yüklendi