şirket profili resim

Sivas Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Dernek Hakkında:

Dernek olarak amacımız gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmek. Gençlerin kendi kişiliklerini geliştirmeleri ve toplumun olumlu yönde gelişmesini sağlayacak faaliyetlere katılabilmeleri için birlik, beraberlik, gelişme ve barış ilkeleri çevresinde toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayacak programlar geliştirmek; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurup, uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek; Gençlerimizin toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel, zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal, kültürel varlıklarını aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacına yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, bu konuda çalışmalar yapmak, kişi ve kurumlarla ortaklık kurup uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve gençlerin boş zamanlarını yararlı iş ve faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak; böylece onları ruh ve beden sağlıklarına zararlı olacak yer ve alışkanlıklardan uzak tutmak amacı ile kurulmuştur.

Yüklendi