şirket profili resim

e-gençlik Derneği

Genç düşün, Değişimi yarat!

Dernek Hakkında:

e-gençlik Dernek, çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunur. Gençleri gönüllü aktivitelere ve sivil topluma katılıma teşvik ederek, “Eleştirmek değil, değiştirmek için” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak. Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yan yana koyarak sosyalleşmeye olanak tanımak. Gençleri mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturur.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler normlarına uygun projeler üretmek. Doğa, çevre, genç kadın ve genç engellilerle ilgili çalışmalar yapmak ve sportif faaliyetler düzenlemek. İnsani yardım kampanyaları organize etmek. Uluslararası işbirliği oluşturmak ve geliştirmek için iletişim ağları kurmak. Hak temelli çalışmalar yapmak ve gençlik politikaları üretmek. Diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılımı sağlayarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

Ulusal/Uluslararası kurum/kuruluşlar ile sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar ortaya koyar.

Dünyada ve ülkemizde yaşayan göçmenlere, mültecilere ve azınlıkta bulunan vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik projeler üretip, geleceğe katkı sunar.

Küresel ısınma olgusu sonucu gözlenen doğal felaketler, insan yaşamı başta olmak üzere bitki ve hayvanların yaşam koşullarınınım güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Dünya iklim sistemindeki ani, aşırı ve sert değişimlerin yaşanmamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirir.

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda politikalar oluşturup, savunuculuk yapar.

Yüklendi