şirket profili resim

Deryadil Gençlik Derneği

Dernek Hakkında:

Deryadil Gençlik Derneği, 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul merkezli olarak gönüllü gençler tarafından kurulmuştur. Derneğimizin amacı varolan gönüllülerin etkinliklerini daha kapsamlı uygulamalarını sağlamaktır. Bu kapsamda daha fazla kişiye ulaşarak, gönüllülük oranının arttırmak hedeflenmektedir. Spor, sanat, müzik ile dezavantajlı hedef kitleye ulaşabilmek, uzun süreli, kalıcı izli öğrenimler gerçekleştirmek güzel izler bırakmak derneğimizin başlıca odak noktalarıdır.

Vizyonumuz, fırsat eşitliğinin, duyarlılığın, bilinçli yaşamın, paylaşma duygusunun ve evrensel değerlerin varolduğu bir hayat tarzı oluşturmaktır.

Misyonumuz, hedef kitlelere yönelik gerçekleştirdiği eğitim, atölye, kurs ve etkinlikler aracılığıyla daha donanımlı bireyler yetiştirmeyi ve toplumsal yaşam bilinci kazandırmayı hedeflemektedir.

Faaliyetlerimiz, kütüphane kurma, yazı atölyesi, masal anlatıcılığı eğitimi, etkili konuşma, diksiyon eğitimi vb. birçok alanda online ve yüz yüze etkinlikler düzenlemektedir.

Yüklendi