şirket profili resim

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı

BETAV

Dernek Hakkında:

Vakfımızın1987 yılında kurulmuş olup, Bitlis ili başta olmak üzere İstanbul, Ankara,İzmir ve Bursa illerinde şubeleri bulunmaktadır. Yüksek öğretim kurumlarındaeğitim gören ilimizin öğrencilerine burs başta olmak üzere eğitim kurumlarınınyapımı, sosyal yardımlar, istihdama katkı, yurtlar, gibi birçok imkanısağlayıp, ilimize katkıda bulunan bir Vakıf özelliği taşımaktadır. Bu günekadar 35 yıldır, yaklaşık 3.804 öğrenciye burs imkanı sağlamış olup, halada bugeleneği devam ettirmektedir.

Vakıfkurucuları, eğitim düzeyini yükseltmenin en önemli mesele olduğu inancıyla,öncelikli olarak, eğitim alma imkanı  olmayan, istekli ve yetenekligençlere destek vermek, şehirde okulların sayısını kalitesini iyileştirmekamacında birleştiler. Bugün çeyrek asrı geride bırakan Vakıf, ülkenin heryöresinde yaşayan Bitlis’lilerin, bağışlarıyla desteklediği ve sahiplendikleribir ortak değeri olmuştur.

Vakfımızınkısa süre önce yapılan yeni oluşum ile Bitlis Şube Yönetim kurulu tamamendeğişti ve gençlerden oluşan bir yapı içerisine girmiştir. Bundan sonrakisüreçte projeler ile vakfımızın çalışmalarını destekleyip, çok farklı projelereimza atmayı düşünmekteyiz. Yeni kurmuş olduğumuz proje ekibimiz ile çalışmalarabaşladık birçok gençlik projeleri hayata geçirmek için proje başvurularıyapmaya başladık.

Vakıf, buamaçlar doğrultusunda çalışmak, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmak için projeler,eğitimler, toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, yayınlar yapmakgörevini üstlenmiştir. YGDA ‘ nın içerisinde yer alıp, farklı stk’ larlaişbirliği yapıp daha güçlü olma imkanı kazanarak daha fazla genceulaşılacaktır.
Yüklendi