şirket profili resim

Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği

''Gençlik'' Fark'Onda

Dernek Hakkında:

Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği 17.12.2008 tarihinde kurulmuş olup 35 üye sayımız vardır. Derneğimiz Kalkınma Bakanlığı Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı olarak yürütülen Sosyal Gelişim Programı kapsamında Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi tarafından yapılan çalışmalara destek sağlamak ve ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak için kurulmuş olan ve çalışmalarına ayrı faaliyet alanlarında çalışmalarına devam eden bir dernektir.

Kuruluşumuz genel sorumlu, yürütme kurulu üyeleri ve gönüllü genç katılımcılarımızdan oluşmaktadır. Derneğimizin amaçları, gençliğin sorunlarının farkına varmalarını, tanımlamalarını ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak, gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı için kolaylaştırıcı işlev görmek, sosyal gelişimlerini ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ,gençleri uluslar arası gençlik ağlarına dahil etmek ve toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmesine yardımcı olmaktır.

Derneğimiz yereldeki gençlik sorunlarına karşı duyarlı olmak ve bu sorunları çözmede aktif rol almak için çeşitli sosyal ve kültürel eğitimler ve faaliyetler düzenlemektedir. Derneğimiz 2012 yılında Avrupa Gönüllülük Hizmeti Akredite kuruluşu olmuştur. Bunun yanında Eurodesk Temas Noktası olarak da, Eurodesk ve Avrupa fırsatları hakkında Adıyaman İlinde çeşitli eğitim, bilgilendirme toplantısı v.b. faaliyetlerimizde yapılmaktadır.

Yüklendi