görüntü

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü

Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geldiği aşamada AB mevzuatının Türkçeye çevirisinin önemi artmıştır. Çeviri çalışmalarında karşılaşılan sorunların başında terminoloji sorunu gelmektedir. Eldeki çeviriler incelendiğinde, çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılmış çevirilerde aynı kavramlar için farklı terimlerin kullanıldığı görülmüştür.

Bu farklılıkların giderilmesi ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla bir terminoloji sözlüğü hazırlanması öngörülmüştür. Bir yandan 2003 yılında yayımlanan sözlüğe ilişkin olarak kamu ve özel sektörden, akademik çevrelerden alınan olumlu ve yapıcı değerlendirmeler, diğer yandan sözlüğün çevirilerde terimsel tutarlılığın ve birliğin sağlanması yönünde sağladığı yararlar, Genel Sekreterliğimizi yeni ve daha kapsamlı bir AB terimler sözlüğü hazırlamaya yöneltmiştir. Uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda sizlere sunmaktan mutluluk duyduğumuz sözlüğün AB Müktesebatının çevirilerinde bir örnekliğin ve tutarlılığın sağlanması için, sadece kamuda değil, akademik çevrelerde, özel çeviri merkezlerinde, başka bir deyişle, AB müktesebatının çevirisine gerek duyulan her yerde yararlı olacağını umuyor ve sözlüğün AB’ye aday bir ülke olarak yerine getirmemiz gereken Avrupa Müktesebatının tümünün Türkçeye çevrilmesi gibi dev boyutlu bir çalışmanın başarıyla yürütülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Sözlüğü PDF olarak indirmek için buraya tıklayın.

Sözlüğün çevrimiçi versiyonu için buraya tıklayın.

Avrupa Birliği Genel Sekreteri

Yorum Bırakın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yüklendi